Dagsavisen's logotype

Dagsavisen

Local News · Oslo, Norway

Frister

Print:
Bookingfrist: kl 14:30 tre virkedager før innrykk
Materiellfrist: kl 11:00 to virkedager før innrykk

Tekniske spesifikasjoner

• Satsflate: 246B x 365H mm.
• Spaltebredde tekstsider: 46 mm (5 spalter i bredden)
• Spaltebredde rubrikk/annonsesider: 38 mm (6 spalter i bredden)

• Annonsene levers som pdf - høyoppløselig eller print oppløsning. Filen må være uten skjæremerker og ikke utfallende. NB ! Alle fargeannonser må være i CMYK. Annonser som er bestilt i sort/hvitt må ikke inneholde fargeelementer.

FONTER:
• Alle fonter må være embedded i pdf´en eller som outlinet / vektor grafikk. NB! All sort tekst må være i 100 % sort ( CMYK 0,0,0,100) for å unngå misspass og lavere lesbarhet. Liten hvit tekst på farget bakgrunn/over bilder anbefales ikke. Ved bruk av hvit tekst på farget bakgrunn, bør bakgrunnsfarge være en 2- eller 3- farget CMYK-blanding for å redusere sjansen for misspass.

BILDER:
• Oppløsningen må være minst 200 ppi og leveres som jpeg, pdf eller psd i CMYK. LOGO: • leveres som ai, eps eller pdf, i CMYK.

Generelle betingelser

1. Alle betingelser er faste og like for alle annonsører.

2. Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og estetiske krav, kan nektes trykket.

3. Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse».

4. Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med avisens tekniske krav.

5. Avisen er uten ansvar for feil i trykkmateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som følge av levering av trykkmateriell.

6. Avisen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.

7. Reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest 14 dager etter innrykksdato.

8. Dagsavisens ansvar for feil i annonse er i alle tilfelle begrenset til annonsens opprinnelige pris.

9. Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller vi finner det nødvendig.

Spørsmål vedrørende materiellkrav

Rettes til din kontaktperson eller til da-grafisk@dagsavisen.no

Trenger du hjelp til utforming av din annonse?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt med din konsulent. Annonseproduksjon timepris kr. 750,- eks mva.
Click the button on products to create an inquiry